KINGCUP ENTERPRISE CO., LTD.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $37,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Kingcup Enterprise Co., Ltd

 

Kingcup is a Taiwan cutting mat manufacturer which in the line of wholesaling it to the world for more than 45 years located in Pingtung, Taiwan.

 

Kingcup have been working with several company not only in U.S.A, but also in Canada, Australia, Germany and United Kindom. The best quality of cutting mat and custom service are the two things we offer to our customers.

 

We are now the largest cutting mat supplier in Taiwan. If you are insterested in invest some good quality cutting mats, please feel free to contact us!

 

Hot Items

Rotary cutting mat
Sample cutting mat
Cutting Mat
self healing cutting mat